KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Naučná stezka Kladruby - okolím kláštera

Začátek: Kladruby klášter - rozcestí
Konec: totožný se začátkem
Délka: 5,5 km
Počet zastávek: 11
Zaměření: historie, fauna, flora
Typ stezky: pro pěší a cyklisty
Náročnost: nenáročný terén
Čas pro prohlídku: 3 hodiny
Značení: informační tabule
Průvodce: brožura, informační mapa
Doba návštěvy: bez omezení
Mapa: turistická mapa KČT č. 31
Poznámky: na trase se nachází nejmohutnější strom okresu
Správce stezky: Obecní úřad Kladruby
Stav stezky: v pořádku

Okolím kladrubského kláštera

Vladislav I vládl v Čechách v letech 1909 - 1117, pak na tři roky přenechal vládu staršímu bratru Bořivojovi II. Po svržení Bořivoje II (bližší podrobnosti jsou nejasné) se znovu ujal vlády na roky 1120 - 1125 (v tu dobu dopsal svoji trojdílnou kroniku děkan svatovítské kapituly Kosmas). Jak však souvisí 17. přemyslovský kníže a Kladrubský klášter?
Vladislav I benediktinský klášter v Kladrubech roku 1115 založil. Nešlo však jen o budovu samotného kláštera, ale klášter dostal darem i o celé území od Mže a Úhlavky až k hranicím s Německem (abychom byli přesní, mimo 12 vesnic, ve kterých žili obyvatelé vykonávající strážní službu podél stezky z Prahy do Norimberka). Dále pak panovník daroval klášteru další desítky vesnic prakticky z celé západní poloviny Čech. Klášteru patřila Zbraslav u Prahy s okolními pozemky, Černošice u Prahy, majetek měl i v Žatci a v Dubé. V samotné Praze získal klášter pozemky v širším okolí dnešního Mánesa s právem postavit zde dvorec, špitál a mlýn. Vladislav I byl po smrti pohřben v kladrubském klášteře.
Ve 13. století patřilo klášteru přes 120 obcí. Během husitských válek byl klášter dobyt vojsky Jana Žižky z Trocnova. V době třicetileté války bohatství kláštera stále lákalo a proto zde mnohokrát došlo k vyrabování. Nový rozvoj kláštera nastal až po Bílé hoře.
Císařským patentem z roku 1785 císař Josef II. klášter zrušil. Budovy sloužily jako vojenská nemocnice, invalidovna a dokonce i jako prachárna. Bývalý klášter zakoupil roku 1825 Alfréd Windisgrätz (právě ten, který potlačil pražské povstání v roce 1848). Noví páni využili budov pro hospodářskou činnost, dokonce zde byl i soukromý pivovar. Dnes je klášter je přístupný veřejnosti od dubna do prosince (zavírací den pondělí).
Ke klášteru přiléhal i park. Dnešní stav odpovídá spíše lesoparku. Příroda se sem vrátila. I divadlo v přírodě, vybudované zde v roce 1958, až na několik ruin zmizelo. Přestože je stráň obrácená k severu, bylinné patro je tvořeno poměrně teplomilnými druhy rostlin. Údolí Úhlavky je totiž dostatečně hluboké a kroucené. Poskytuje tak ochranu před studenými větry. Když se na tuto stezku vypravíme začátkem prázdnin, uvidíme i kvetoucí lilii zlatohlávek.
Řeka Úhlavka, pravostranný přítok Mže, do které se vlévá před Stříbrem, pramení pod Přimdou. Úhlavka patří k velmi staré (třetihorní) části říční sítě Tvůrci naučné stezky dokonce naznačují, že by mohla být nejstarší českou řekou. Mají k tomu důvody, které stojí za zamyšlení. Mže má dnes pětkrát větší průtok, než Úhlavka. Obě údolí jsou stejně hluboká - to však nestačí, znamená to pouze, že zde byla dostatečně dlouhá doba k vyrovnání úrovní údolí - a tedy že obě údolí jsou značně stará. Důležitější může být to, že údolí Úhlavky je místy stejně široké. nebo i širší, než je údolí Mže, přitom horniny jsou stejné. Tento stav není tedy ovlivněn tím, že by jedna z řek měla lepší podmínky pro rozšiřování údolí. Během čtvrtohor však naše území nebylo zcela nehybné, části byly postupně vyzdvihovány, jiné zase poklesávaly. To vše mělo vliv na množství vody v řece a na hloubku a šířku říčního údolí. Mže i se svým přítokem Úhlavkou patří nesporně k nejstarším řekám u nás.
Úhlavka je stejně jako většina našich řek znečištěným vodním tokem. Přesto byla až do nedávné doby zdrojem pitné vody pro Kladruby. Teprve výstavba dálnice a obavy z případné kontaminace ropnými látkami vedla k napojení města na jiný zdroj. V současnosti je znečištění způsobováno především zemědělci. Do vody se dostávají hnojiva, a to jak průmyslová, tak i zbytky hnojiv přirozených. Čistotě vody neprospívá ani to, že řeka protéká několika rybníky, které jsou rovněž hnojeny. Ani již dávno překonané, ale stále propagované prací prostředky s podílem fosforečňanů vodě na čistotě nepřidají. Naučná stezka prochází kolem čistírny odpadních vod a podrobně seznamuje s její funkcí.
Kladrubský klusák je mezi koni pojem. Nemylte se však - jde o zcela jiné Kladruby. Přesto se zde s koňmi setkáte. Naučná stezka se však vrací kolem výběhů pro koně. Nejde však o čistokrevné závodní koně, ale o houževnaté poníky. Máte možnost si zde zajezdit (pokud to umíte, tak i po terénu). Nabízejí zde i výuku jízdy na koni, ubytování a pobyty. Naprostá většina činnosti je určena pro děti.
Při návštěvě této naučné stezky máte i možnost zbohatnout. V nedalekém Jirenském lese je podle pověsti zakopán klášterní poklad. Nalezení by nemělo být obtížné - na místo ukazuje prstem socha sv. Benedikta, která je umístěna na střeše kláštera. V Jirenském lese je podle pověstí i velká podzemní kaple. Do ní údajně ukryli mniši i dvanáct stříbrných (ale říká se, že i zlatých) apoštolů. Vchod je pod kamenem s vyrytými dvěma rybami. Podle pověsti je i v samotném klášteře ve sklepení zazděný poklad. Zato poklady, které zde nacházeli horníci ve středověku, nechte raději na pokoji. Štoly na stříbrné rudy jsou sice dodnes přístupné, ale mohou být i nebezpečné.

Parametry naučné stezky:
Začátek i konec jsou na parkovišti před kladrubským klášterem, délka 5,5 km, čas prohlídky 3 hodiny, návštěva možná celoročně.

Zajímavosti v okolí:
Rekreační přehrada Hracholusky
Hradiště Otročínský hrádek
Stříbro (městská památková rezervace)
V širším okolí výskyt pravěkých mohyl
Přírodní park Sedmihoří

Turistické trasy:
modrá značka vede údolím Úhlavky do Stříbra, zelená do Heřmanovy Huti a proti proudu Úhlavky

Veřejná doprava:
Kladruby (autobus)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 22.09.2004 v 15:03 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Sněhové zpravodajství
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba